Σερβιανά

Κατοικημένη περιοχή Σερβιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σερβιανά

Σερβιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.553360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.898230000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σερβιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Serviana, Servianá, Siriana, Sirianá, Σερβιανά

Σερβιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 210 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Serviana or Servianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work