Σιδηροχώριον

Κατοικημένη περιοχή Σιδηροχώριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σιδηροχώριον

Σιδηροχώριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.842680000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.144240000000

Κοντά σε Σιδηροχώριον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Σιδηροχώριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Demirli, Demirlí, Sidhirokhori, Sidhirokhorion, Sidhirokhóri, Sidhirokhórion, Sidirochori, Sidirochorion, Sidirochóri, Sidirochórion, Σιδηροχώρι, Σιδηροχώριον

Σιδηροχώριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 189 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sidirochori or Sidirochóri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work