Σκιαδάδες

Κατοικημένη περιοχή Σκιαδάδες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σκιαδάδες

Σκιαδάδες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.370330000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.140130000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκιαδάδες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Skiadades, Skiadhadhes, Skiadhádhes, Skiadádes, Σκιαδάδες

Σκιαδάδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 88 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skiadades or Skiadádes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work