Σκληρού

Κατοικημένη περιοχή Σκληρού

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σκληρού

Σκληρού Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.891890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.415310000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκληρού (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sklirou, Skliroú, Σκληρού

Σκληρού, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sklirou or Skliroú is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work