Σκοτεινής Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Σκοτεινής Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Σκοτεινής Ρέμα

Σκοτεινής Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.727290000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.436520000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκοτεινής Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Skoteinis Rema, Skoteinís Réma, Σκοτεινής Ρέμα

Σκοτεινής Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skoteinis Rema or Skoteinís Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land