Στενόν Μετώπης

Δίαυλος ναυσιπλοΐας Στενόν Μετώπης

Χάρτης Δίαυλος ναυσιπλοΐας Στενόν Μετώπης

Στενόν Μετώπης Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.728030000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.407950000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Στενόν Μετώπης (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhiavlos Metopis, Dhíavlos Metópis, Metopi Channel, Metopis Porthmos, Metópis Porthmós, Steno Metopis, Stenon Metopis, Stenó Metópis, Stenón Metópis, Στενό Μετώπης, Στενόν Μετώπης

Στενόν Μετώπης, Δίαυλος επαρκούς βάθους για την ασφαλή ναυσιπλοΐα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Steno Metopis or Stenó Metópis is Marine channel, that part of a body of water deep enough for navigation through an area otherwise not suitable