Σκουπέλλι

Κορυφή Σκουπέλλι

Χάρτης Κορυφή Σκουπέλλι

Σκουπέλλι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.221050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 27.540510000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκουπέλλι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Skoupelli, Skoupélli, Σκουπέλλι

Σκουπέλλι, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skoupelli or Skoupélli is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature