Στενύκλαρος

Κατοικημένη περιοχή Στενύκλαρος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Στενύκλαρος

Στενύκλαρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.240060000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.944600000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Στενύκλαρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Steniklaros, Stenyklaros, Steníklaros, Stenýklaros, Στενύκλαρος

Στενύκλαρος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Stenyklaros or Stenýklaros is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work