Ζευγολατιό

Κατοικημένη περιοχή Ζευγολατιό

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ζευγολατιό

Ζευγολατιό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.250820000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.966460000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ζευγολατιό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Zevgolatio, Zevgolation, Zevgolatió, Zevgolatíon, Ζευγολατίον, Ζευγολατιό

Ζευγολατιό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Zevgolatio or Zevgolatió is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work