Στρογγυλή

Κατοικημένη περιοχή Στρογγυλή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Στρογγυλή

Στρογγυλή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.510230000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.910680000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Στρογγυλή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Stroggili, Strongili, Strongilí, Strongyli, Στρογγυλή

Στρογγυλή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 448 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Strongyli or Strongylí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work