Θάμνα

Κατοικημένη περιοχή Θάμνα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Θάμνα

Θάμνα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.163090000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.359860000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Θάμνα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Esek-Cheli, Esék-Chelí, Thamna, Thámna, Θάμνα

Θάμνα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Thamna or Thámna is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work