Ρίζωμα

Κατοικημένη περιοχή Ρίζωμα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ρίζωμα

Ρίζωμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.153960000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.349990000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ρίζωμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gebejeli, Gebejelí, Rizoma, Rízoma, Ρίζωμα

Ρίζωμα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Rizoma or Rízoma is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work