Τσελεχοβίτικο Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Τσελεχοβίτικο Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Τσελεχοβίτικο Ρέμα

Τσελεχοβίτικο Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.604310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.859670000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσελεχοβίτικο Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tselechovitiko Rema, Tselechovítiko Réma, Tselekhovitiko Rema, Tselekhovítiko Réma, Zelekhovitikos Potamos, Zelekhovítikos Potamós, Τσελεχοβίτικο Ρέμα

Τσελεχοβίτικο Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tselechovitiko Rema or Tselechovítiko Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land