Τσιφούτ Καστέλλι

Κατοικημένη περιοχή Τσιφούτ Καστέλλι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσιφούτ Καστέλλι

Τσιφούτ Καστέλλι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.084170000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.105110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσιφούτ Καστέλλι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kastelli, Kastellion, Kastélli, Kastéllion, Tsifout Kastelli, Tsifoutokastellion, Tsifoutokastéllion, Tsifoút Kastélli, Tsifut Kastelli, Tsifút Kastélli, Καστέλλι, Καστέλλιον, Τσιφούτ Καστέλλι

Τσιφούτ Καστέλλι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kastelli or Kastélli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work