Τσόπελα

Κατοικημένη περιοχή Τσόπελα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσόπελα

Τσόπελα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.523570000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.123930000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσόπελα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsopela, Tsópela, Τσόπελα

Τσόπελα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 164 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsopela or Tsópela is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work