Βλυχάτα

Κατοικημένη περιοχή Βλυχάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βλυχάτα

Βλυχάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.236080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.404780000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βλυχάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vlikhata, Vlikháta, Vlychata, Vlycháta, Βλυχάτα

Βλυχάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vlychata or Vlycháta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work