Μαντουκάτα

Κατοικημένη περιοχή Μαντουκάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαντουκάτα

Μαντουκάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.213860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.393280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαντουκάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mandoukata, Mandoukáta, Mantoukata, Mantoukáta, Μαντουκάτα

Μαντουκάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mantoukata or Mantoukáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work