Ξενιαί

Κατοικημένη περιοχή Ξενιαί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ξενιαί

Ξενιαί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.912530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.504530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ξενιαί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Xeniai, Xeniaí, Xenies, Xeniés, Ξενιές, Ξενιαί

Ξενιαί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Xenies or Xeniés is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work