Ξηροπήγαδον

Κατοικημένη περιοχή Ξηροπήγαδον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ξηροπήγαδον

Ξηροπήγαδον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.402620000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.858800000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ξηροπήγαδον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Xiropigadho, Xiropigadhon, Xiropigado, Xiropigadon, Xiropígadhon, Xiropígado, Xiropígadon, Ξηροπήγαδο, Ξηροπήγαδον

Ξηροπήγαδον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Xiropigado or Xiropígado is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work