Δάφνη

Κατοικημένη περιοχή Δάφνη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δάφνη

Δάφνη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.421470000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.867040000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δάφνη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dafni, Δάφνη

Δάφνη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dafni or Dáfni is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work