Ξυβούνι

Βουνοκορφή Ξυβούνι

Χάρτης Βουνοκορφή Ξυβούνι

Ξυβούνι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.328270000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.020160000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ξυβούνι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Xyvouni, Xyvoúni, Ξυβούνι

Ξυβούνι, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Xyvouni or Xyvoúni is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation