Λεπρό

Κορυφή Λεπρό

Χάρτης Κορυφή Λεπρό

Λεπρό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.351670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.013950000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λεπρό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Lepro, Lepró, Λεπρό

Λεπρό, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lepro or Lepró is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature