Υδρούσσα

Κατοικημένη περιοχή Υδρούσσα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Υδρούσσα

Υδρούσσα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.721700000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.461080000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Υδρούσσα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Idhrousa, Idhroussa, Idhroúsa, Idhroússa, Kato Idhrousa, Kato Kottori, Kato Ydroussa, Káto Idhroúsa, Káto Kóttori, Ydroussa, Ydroússa, Κάτω Κόττορι, Κάτω Υδρούσσα, Υδρούσσα

Υδρούσσα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 304 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ydroussa or Ydroússa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work