Αδιάκοπος

Κατοικημένη περιοχή Αδιάκοπος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αδιάκοπος

Αδιάκοπος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.557930000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.054040000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αδιάκοπος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Adhiakopos, Adhiákopos, Adiakopos, Adiákopos, Αδιάκοπος

Αδιάκοπος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Adiakopos or Adiákopos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work