Κοντραφουριάνικα

Κατοικημένη περιοχή Κοντραφουριάνικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοντραφουριάνικα

Κοντραφουριάνικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.568430000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.041250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοντραφουριάνικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kondrafourianika, Kondrafouriánika, Kontrafourianika, Kontrafouriánika, Κοντραφουριάνικα

Κοντραφουριάνικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kontrafourianika or Kontrafouriánika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work