Αγρός

Εναλλακτικές ονομασίες: Agros, Αγρός

Αγρός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 271 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agros or Agrós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work