Γαβράδες

Εναλλακτικές ονομασίες: Gavrades, Gavradhes, Gavrádes, Gavrádhes, Γαβράδες

Γαβράδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 65 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Gavrades or Gavrádes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work