Δροσάτο

Κατοικημένη περιοχή Δροσάτο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δροσάτο

Δροσάτο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.733210000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.736530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δροσάτο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhrosaton, Dhrosáton, Drosato, Drosaton, Drosáton, Malakioi, Malakioí, Δροσάτο

Δροσάτο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 146 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Drosaton or Drosáton is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work