Άκρα

Κατοικημένη περιοχή Άκρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άκρα

Άκρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.475170000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.430680000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άκρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Akra, Ákra, Άκρα

Άκρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Akra or Ákra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work