Σβωλαίικα

Κατοικημένη περιοχή Σβωλαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σβωλαίικα

Σβωλαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.452770000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.439720000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σβωλαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Svolaiika, Svolaíika, Svoleika, Svoléïka, Σβωλαίικα

Σβωλαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Svolaiika or Svolaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work