Άκρα Κουλούμπο

Εναλλακτικές ονομασίες: Akra Kolomvos, Akra Koloumbo, Akra Kouloumpo, Cape Kolombos, Cape Kolumbos, Cape Kolómbos, Cape Kouloumbo, Ákra Koloúmbo, Ákra Kolómvos, Ákra Kouloúmpo, Άκρα Κουλούμπο

Άκρα Κουλούμπο, Κωνικό τμήμα γης που προβάλλει στο νερό, και προεξέχει λιγότερο από ένα ακρωτήριο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Akra Kouloumpo or Ákra Kouloúmpo is Point, a tapering piece of land projecting into a body of water, less prominent than a cape