Πορί

Εναλλακτικές ονομασίες: Pori, Porí, Πορί

Πορί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pori or Porí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work