Άνω Αχαΐα

Κατοικημένη περιοχή Άνω Αχαΐα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άνω Αχαΐα

Άνω Αχαΐα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.105390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.564030000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άνω Αχαΐα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Achaia, Ano Akhaia, Áno Achaḯa, Áno Akhaḯa, Άνω Αχαΐα

Άνω Αχαΐα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ano Achaia or Áno Achaḯa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work