Πλατεραίικα

Κατοικημένη περιοχή Πλατεραίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πλατεραίικα

Πλατεραίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.101280000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.567060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πλατεραίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Planderaiika, Planderaíika, Plateraiika, Plateraíika, Πλατεραίικα

Πλατεραίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Plateraiika or Plateraíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work