Σπαλιαραίικα

Κατοικημένη περιοχή Σπαλιαραίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σπαλιαραίικα

Σπαλιαραίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.110690000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.580570000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σπαλιαραίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Spaliaraiika, Spaliaraíika, Spaliareika, Spaliaréïka, Spoliareika, Spoliaréïka, Σπαλιαραίικα

Σπαλιαραίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Spaliaraiika or Spaliaraíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work