Ατσιπάδες

Κατοικημένη περιοχή Ατσιπάδες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ατσιπάδες

Ατσιπάδες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.070730000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.076090000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ατσιπάδες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Atsipades, Atsipadhes, Atsipádes, Atsipádhes, Ατσιπάδες

Ατσιπάδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Atsipades or Atsipádes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work