Ορφανόν

Κατοικημένη περιοχή Ορφανόν

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ορφανόν

Ορφανόν Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.984950000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.789070000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ορφανόν (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Orfano, Orfanon, Orfanó, Orfanón, Ορφανό, Ορφανόν

Ορφανόν, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Orfano or Orfanó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work