Άβδηρα

Κατοικημένη περιοχή Άβδηρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άβδηρα

Άβδηρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.981340000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.951590000000

Κοντά σε Άβδηρα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Άβδηρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Avdhira, Avdira, Ávdhira, Ávdira, Άβδηρα

Άβδηρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Avdira or Ávdira is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work