Δαμάνια

Κατοικημένη περιοχή Δαμάνια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δαμάνια

Δαμάνια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.134060000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.115050000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δαμάνια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Damania, Damánia, Dhamania, Dhamánia, Δαμάνια

Δαμάνια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Damania or Damánia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work