Μελιδοχώριον

Κατοικημένη περιοχή Μελιδοχώριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μελιδοχώριον

Μελιδοχώριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.112580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.110770000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μελιδοχώριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Melidhokhori, Melidhokhorion, Melidhokhóri, Melidhokhórion, Melidochori, Melidochorion, Melidochóri, Melidochórion, Μελιδοχώρι, Μελιδοχώριον

Μελιδοχώριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Melidochori or Melidochóri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work