Μάδε

Κατοικημένη περιοχή Μάδε

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μάδε

Μάδε Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.111580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.123770000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μάδε (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Made, Máde, Μάδε

Μάδε, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Made or Máde is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work