Διαλεκτόν

Κατοικημένη περιοχή Διαλεκτόν

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Διαλεκτόν

Διαλεκτόν Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.063330000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.727250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Διαλεκτόν (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Beklemis, Beklemís, Dhialekton, Dhialektón, Dialekto, Dialekton, Dialektó, Dialektón, Διαλεκτό, Διαλεκτόν

Διαλεκτόν, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 107 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dialekto or Dialektó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work