Τσομπανλί

Κατοικημένη περιοχή Τσομπανλί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσομπανλί

Τσομπανλί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.057350000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.711640000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσομπανλί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Avramilia, Avramiliá, Avramylia, Chobanli, Chobanlí, Tsompanli, Αβραμηλιά, Αβραμυλιά, Τσομπανλή, Τσομπανλί

Τσομπανλί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 46 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Avramilia or Avramiliá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work