Εκλεκτόν

Κατοικημένη περιοχή Εκλεκτόν

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Εκλεκτόν

Εκλεκτόν Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.066750000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.734870000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Εκλεκτόν (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Arapli, Araplion, Araplí, Araplíon, Eklekto, Eklekton, Eklektó, Eklektón, Εκλεκτό, Εκλεκτόν

Εκλεκτόν, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 2 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Eklekto or Eklektó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work