Δριβιάνικα

Κατοικημένη περιοχή Δριβιάνικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δριβιάνικα

Δριβιάνικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.784640000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.454340000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δριβιάνικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhrivianika, Dhriviánika, Drivianika, Driviánika, Δριβιάνικα

Δριβιάνικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Drivianika or Driviánika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work