Ψαθάκια

Κατοικημένη περιοχή Ψαθάκια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ψαθάκια

Ψαθάκια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.786700000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.479670000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ψαθάκια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Psathakia, Psathákia, Ψαθάκια

Ψαθάκια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Psathakia or Psathákia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work