Λυγερέας

Κατοικημένη περιοχή Λυγερέας

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λυγερέας

Λυγερέας Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.782360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.457270000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λυγερέας (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Liyereas, Liyeréas, Lygereas, Lygeréas, Λυγερέας

Λυγερέας, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lygereas or Lygeréas is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work