Ευγέρας

Κορυφή Ευγέρας

Χάρτης Κορυφή Ευγέρας

Ευγέρας Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.209190000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.536810000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ευγέρας (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Evgeras, Evgéras, Evyeros, Évyeros, Ευγέρας

Ευγέρας, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Evgeras or Evgéras is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature