Ραζάτα

Κατοικημένη περιοχή Ραζάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ραζάτα

Ραζάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.186390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.524250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ραζάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Razata, Razáta, Ραζάτα

Ραζάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Razata or Razáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work