Φαρακλάτα

Κατοικημένη περιοχή Φαρακλάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φαρακλάτα

Φαρακλάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.202360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.520140000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φαρακλάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Faraklata, Farakláta, Φαρακλάτα

Φαρακλάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Faraklata or Farakláta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work